Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

 

 

Kurumsal Kimlik Nedir?

 

 

Kurumsal kimlik, adından da anlaşılacağı üzere bir firmanın veya bir kurumun kimliğidir. Kurumun imajını temsil eder.

 

Aynı zamanda bir nevi kurum karakterini ve duruşunu yansıtır. Firmanın veya kurumun vitrini olarak da nitelendirilebilir.

 

Logo, web sitesi, antetli kağıt, diplomat zarf, tabela ve kartvizit gibi objeler, kurumsal kimlik temelinde tasarlanır.

 

Objelerin her biri kurumsal renkler içerir. Broşürler, reklam sloganları ve açıklamalar gibi her tür kurumsal eylem, kurumsal kimlik temelinde hayata geçirilir.

 

Kurumsal kimlik nedir? Nasıl oluşturulur? Avantajları nelerdir? Neleri kapsar? Bu soruların cevaplarını makalemizde bulabilirsiniz!

 

 

 

Kurumsal Kimlik 

 

Kurumsal kimlik, iş dünyasında belirli bir şirketin son kullanıcılar tarafından tanınmasını içeren bir süreçtir. Böylece şirketin, son kullanıcılar tarafından bir marka olarak tanınması sağlanır. Benzersiz bir kimlik oluşturulması için bütün faaliyetleri ve eylemleri kapsar.

Kurumsal kimlik; kurumsal iletişim, davranış ve görsel öğelerin bir araya geldiği bir süreçtir. Tüm bu sürecin sonunda hedef kitlede veya kamuoyunda kurum imajı oluşturulur. “Kimlik” terimi, birçok belirleyici unsura veya objeye sahiptir. Dolayısıyla kurumsal kimlik, görsel kimlik ve web kimliği gibi kavramları da kapsar.

Kurumsal kimliğin temel amacı; belirli bir şirketin çeşitli etkinliklere dayanarak son müşteriler arasında tanınmasını ve marka olarak kabul edilmesini sağlamasıdır. Kimlik, bir şirkete en iyiyi göstermek için yapılanlardır; marka, son müşterilerin şirketiniz, ürünleriniz veya hizmetleriniz hakkında düşündükleridir.

Kurumsal kimlik, aynı zamanda pazarda belirli bir şirketi tanımlamaya yardımcı olan tüm unsurları da ifade eder. Şirket ile potansiyel müşteriler arasındaki en iyi iletişim yollarından biridir.

 

Kurumsal kimlik fiziksel açıdan logo ve web sitesi gibi faktörleri içerir. Kimlikle ilgili diğer materyaller, unsurlar veya kavramlar, kurumsal kimlik bütçesine bağlıdır. Kurumsal renkler, antetli kağıt hazırlama veya diplomat zarf gibi unsurlar bu bütçede önemli kalemler arasında yer alır.

Kurumsal Kimlik Ne Gibi Avantajlar Sunar?

Acımasız rekabet ortamında kurumların bir adım öne çıkması ve fark edilebilmeleri için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Atacakları ilk adım, kurumsal kimlik oluşturmak olmalıdır. Kurum içinde ve dışında kullanılan her detayda kurumsal kimliğin izlerine rastlanmalıdır. Kurum karakterinizi dış dünyaya yansıtacak kimlik faaliyetleri, kısa, orta ve uzun vadede birçok avantaj sağlar. Bunlardan bazıları şunlardır;

· Şirket içi veya firmalar arası muhtemel kimlik kargaşalarını önler.

· Firmalara, rakipler ve müşteriler nezdinde prestij ve saygınlık kazandırır.

· Firmalara güveni artırır; kamuoyunda yer edinmesini sağlar.

· İyi tasarlanmış kurumsal kimlik, müşterilerde veya kamuoyunda etkili ve akılda kalıcı izler bırakır.

· Kurumsal kültür, algı ve imaj oluşturur; bu kavramları güçlendirir.

· Kurumun hedef kitlesi ile duygusal bağ oluşturur.

· Kurumun personeli nezdinde kurumsal bağlılığın temelini sağlamlaştırır.

 

· Şirketlerin rekabet gücünü artırır.

 

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimlik oluşturmak için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Şirketinize uygun hedef kitle, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi kullanması gereken insanların ortalama yaşı ve maddi durumları gibi faktörlerin belirlenmesi gerekir. Hatta kabaca eğitim seviyelerini de belirlemek gerekebilir. Kimlik oluşturma süreci için bir bütçe planlaması yapılması da önemlidir. Bu süreçte rakip firmaların benzer süreçlerdeki hataları analiz edilebilir.

Bu tür araştırmaları yaptığınızda, şirketinizin kimliğini oluşturma sürecinde size yardımcı olacak yetkinlikte firmalar bulmanız gerekir. Örneğin; web sitesi için uzman bir web tasarımcısı veya web tasarım şirketi ile çalışmalısınız. Kurumsal kimlik uzmanları size en uygun çözümü sunacaktır.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde şunlara dikkat edilmelidir;

·         Kurumsal kimlik oluştururken dikkat edilecek en önemli hususlardan biri, firmaya veya kuruma ait paylaşılabilecek her verinin ve detayın süreçte kullanılmasıdır.

 

> Kurumsal kimlik oluşturulurken yapılacak işlerin planlanması ve bütçenin hazırlanması gerekir.

>

Kurumsal kimlik ajanslarından hizmet alan firmalar, kimlik oluşturma sürecinde ne istediklerine tam olarak karar vermeli ve bu alanda hizmet verecek uzmanlara enformasyon sağlamalıdır.

> Kimlik oluşturma tasarımının yeni teknolojilere ve trendlere uygunluğuna dikkat edilmelidir.

 

>Kurumsal kimlik oluşturma için hizmet verecek firmanın, yapacakları çalışmalarda şirketin uzmanları ile birlikte hareket etmesi ve şirket yetkililerinden onay alması önemli bir konudur.

 

> Süreçte değişiklikler ve düzenlemeler öngörülmeli; buna göre tasarımlar üzerinde gerekli revizyonlar yapılmalıdır.

> Kimlik oluştururken tüm tasarım uygun bir zaman içinde uygulanmalıdır.

 

> Basılacak materyaller, reklam sloganları ve kurumsal renkler gibi maddeler hedef kitleye hitap etmelidir.

 

Kurumsal Kimlik Hangi Unsurları Kapsar?

Kurumsal kimlik, birçok obje, kavram, unsur ve faktörün bir araya geldiği veya bir arada kullanıldığı sürecin bir sonucudur. Ürün ambalajlarından reklam sloganları metinlerine, kurumsal renkler ve tabelalardan muhasebe evraklarına, kartvizit ve iş kıyafetlerinden kartlara kadar çok sayıda öğeyi kapsar. Sertifikalar, diplomat zarf, antetli kağıt, web sitesi ve logo da, kurumsal kimlik unsurları arasında yer alır. Broşür, takvim, bayrak, flama, ajanda, promosyon ürünleri ve bloknot gibi diğer bazı materyaller ve unsurlar da kurumsal kimliği kapsayan faktörlerdendir.

Kurumsal kimliğin içinde yer alan diğer materyal veya öğeler şunlardır;

 

Kurumsal yazı karakteri, renk kodları, e-posta imzası, dosyalık, şirket içinde kullanılan materyal ve dokümanlar, ambalajlar, kartvizit, tebrik kartları, kurum binasının bulunduğu çevre, kaşeler, misafir kartı, güvenlik kartı, yönlendirme tabelaları, stantlar, poşetler ve çantalar, rozet, anahtarlık, pencereli ve penceresiz zarflar, klasör ve dosyalar, staj formu, tabela, sticker, koli, koli bandı, reklam ve tanıtım içerikleri, araç giydirme malzemeleri, teşekkür belgesi, fuar ve sergi platformları, makbuz ve faturalar, personel iş kıyafetleri, kurumsal süreli yayınlar, raporlar ve kataloglar, şapka, magnet, bardak altlığı, şemsiye, dijital ve sosyal medya uygulamaları, web sitesi tasarımı…

Kurumsal Kimlik Hakkında Faydalı Bilgiler

·  Logo, bir firmanın veya kurumun her platformda temsil eden en önemli kurumsal kimlik unsurudur.

· Logo, her platformda aynı tasarım, yazı fontu ve renklerde kullanılmalıdır.

 

· Web sitesi gibi bazı dijital reklam ve tanıtım yöntemleri, son yıllarda kurumsal kimlik sürecinin önemli bir parçası haline gelmiştir.

·  Kurumsal renkler, şirketin tüm platformlardaki imajını ortaya koyan önemli kriterler arasında yer alır.

·    Kurumsal renkler, şirketin ürünlerini veya hizmet alanını temsil eden renkler olmalıdır. Kalıcı ve olumlu çağrışımlar yapan renkler seçilmelidir.

 

İyi yönetilen bir süreçte tasarlanan kurumsal kimlikler, firmaların ulusal ve uluslararası platformlarda tanınmasının yolunu açar.

Kurumsal Kimlik İçin İsabetli Adım: İsabet Medya

Kurumun imzası niteliğindeki kurumsal kimlik oluşturma süreci, profesyonel bir alandır. Kuruma özel bir kimlik oluşturma sürecinde marka için özgün bir strateji oluşturulmalıdır. İsabet Medya; şirketinize özgü kurumsal kimlik oluşturuyor. Firmanız için kâr ve iş başarısı sağlayan kurumsal kimlik için gerekli araştırmaları yürütmek ve görsel veya web kimliğinizi oluşturmak için rehberlik hizmetleri veriyor.

İsabet Medya aracılığı ile alabileceğiniz bazı kurumsal kimlik çalışmaları şunlardır;

Kurumsal kimlik: Firmanız, şirketiniz veya kurumunuz için en ideal kurumsal kimlik süreci işletiliyor. Süreçteki bütün materyaller, öğeler, kavramlar ve tanıtım uygulamaları stratejik bir bakış açısı ile planlanıyor.

Logo: Kurumsal kimliğin alt yapısı olan logo, firmanın imajını temsil eder. Her platformda sessizce şirketi anlatır. Hedef kitlenizin dikkatini çekecek logo tasarımları ile kurumsal kimlik stratejisi işletiliyor.

Web sitesi: Dijital dünyada web sitesi olmayan bir firma artık düşünülemiyor. Web sitesi, kurumsal kimliğin başlıca öğelerinden biridir. Firmanızın online ziyaretçilerine açılan kapıdır. Web sitesi tasarımları, firmanızın karakterine ve tarzına uygun olarak tasarlanıyor. Web sitesi aracılığı ile kurumsal kimlik, ulusal ve uluslararası platformlara taşınıyor.

Kurumsal renkler: Kurumsal renkler, firmanın görsel algısını oluşturan en önemli öğelerden biridir. Soyut izlerle somut faydalar sağlar. Firmanın dış dünyada tanınması için önemli katkıları vardır. Firmanızın ürünlerini ve hizmetlerini içeren kurumsal renkler oluşturuluyor.

Antetli kağıt: Şirketin yazışmalarında önemli bir yeri olan antetli kağıt, birçok evrakın temelini oluşturur. Sunumlardan özel evraklara, davetlerden şirketler arası yazışmalara kadar firmanın renklerini ve logosunu içeren antetli kağıt tasarımları uygulanıyor.

Diplomat zarf: Şirketin logosu ve iletişim bilgilerinin yer aldığı diplomat zarf, dış yazışmaların gizliliği için gerekli bir materyaldir. Antetli kağıtlara uygun olarak şirketinizi tanıtan simgeler içeren özel diplomat zarf tasarımları yapılıyor.

Tabela: Şirket binalarında veya yol üzerlerinde kullanılan tabelalar, şirketin logosunu veya renklerini içermelidir. Tabela tasarımları, sadece renklerle bile müşterileri şirket mağazasına veya satış noktasına yönlendirebilir. Şirketi tanımlayan simgeler içeren tabela uygulamaları tasarlanıyor.

Kartvizit: Firmanın kurumsal kimliğini içeren kartvizit, firma veya personel hakkında gerekli bilgileri içerir. Telefon ve adres gibi bilgilerler bulunan kartvizit, şirketin tanınmasında etkili bir araçtır. Firmaya özel kartvizit tasarımları ile kurumsal kimlik sürecine katkı sunuluyor.

 

Reklam sloganları: Kurumun hedef kitlesine hitap eden reklam sloganları, markanın ürünlerini ve hizmetlerini pazarlama yöntemlerinden biridir. Çarpıcı reklam sloganları, kısa sürede etkili sonuçlar verir. Reklam sloganları, birkaç kelime de birkaç cümle de olabilir. Firmanın hedef kitlesine odaklanan reklam sloganları ile kurumsal kimlik tasarımı tamamlanıyor.

 Talep Formu